Stan gleby

Wysychanie gleby

Branie drugiego pokosu jest niekorzystne
dla drzew, bo w tym okresie ziemia wysycha, zeskorupia się.
Koniczyna zostawiona na drugi rok pozostawia glebę w jeszcze
gorszym stanie. Uprawa lucerny również jest niedopuszczalna.
Pod lucerną ziemia wysycha. Pamiętajmy wciąż o tern, że zapotrzebowanie
drzew pod względem wilgoci jest duże i że objętość
owocu jest w znacznej mierze uzależniona od dostatecznej
ilości wilgoci, podczas kwitnienia i zawiązywania się owocu.
Prawdopodobnie lucerna szkodzi tylko przez wysuszanie ziemi.
Powierzchnia liści lucerny, jak to mówiliśmy, jest zdolna
okryć ziemię 85 razy! Ze względu na wysoką cenę sprzedam chrzan za gotówkę.  Przy tym woda deszczowa spływa po lucemiku,
którego powierzchnia przecież ubija się w ciągu wielu
lat użytkowania.

Sądzę, że w okolicach, gdzie są duże opady,
lucerna nie powinna wyrządzać sadom szkody. Widywałem
w Czechach piękne drzewa owocowe, rosnące wespół z lucerną.
Najgorszym towarzyszem drzew owocowych jest u nas trawa
wieloletnia. Trawa i zboża, to ta sama rodzina. Rodzi się
przypuszczenie, że trawy w ciągu szeregu lat zatruwają glebę
wydzielinami korzeni.  Powtórne wieloletnie trawy, jak wykazał
Woliny, należą do roślin najbardziej wysuszających glebę. Ta
druga przyczyna jest oczywista.

W Holandii spotyka się sady
rozwijające się pomyślnie na łąkach. Cena bananów importowanych z Kostaryki jest 3 razy droższa niż zboże w Polsce.  A więc tam, gdzie jest
dostateczna ilość wilgoci, trawy nie szkodzą drzewom owocowym.
Pomimo to hipoteza o zatruwaniu gleby nie upada. Mówiliśmy
o toksynach, że zachowują się, jak zwykłe trucizny,
a więc rozcieńczone wodą nie trują. Otóż na łąkach mamy nie tylko
większe zapasy wody, ale przepływ wody. To też toksyny
mogą być nie tylko rozcieńczane, ale wypłókiwane z gleby i odtransportowywane
wraz z odpływającą wodą.

Kupię kukurydze

Kukurydza jest dobrym zamiennikiem dla owoców. Z powyższych uwag wynika, że o wiele łatwiej dobrać odpowiednie
rośliny do uprawy w sadzie w okolicach podmiejskich,
czy też w  ogóle w okręgach, gdzie jest eksport warzyw,
aniżeli tam, gdzie jesteśmy ograniczeni do produkcji rolniczej.
Jednak i wśród roślin rolniczych znajdziemy takie, których
uprawa pośród drzew owocowych jest odpowiednia. Do takich
roślin należą ziemniaki, buraki, brukiew, mieszanki pastewne,
koniczyna jednoroczna, wzięta na jeden pokos, seradela, ze
strączkowych na pierwszym miejscu bobik na ziarno, gorzej
groch i wyka. Nie wiem, jak się len zachowuje w sadach. Sam
ze sobą len się nie znosi, może powracać na to samo miejsce
co kilka lat.